Kunstmotieven

De kunstenaar is een mens met een ware en een schijnpersoonlijkheid en schept kunst en uit zijn creativiteit, vanuit diens schijn of Zijn, of een mengeling daarvan. Geen mens hier is schijnvrij, maar een kunstenaar kan wel naar uiterst kunnen iets van zich Zelf uiten. Kunstenaars kunnen verwijzen naar het Zijnde, het trachten uit te drukken en hun kunstuiting kan er een afspiegeling van zijn. Ze kunnen ook de huidige staat van het individueel en/of collectief bewustzijn weergeven. Een kunstenaar kan deze realiteit weergeven, diens beeld daarvan, of diens reactie daarop. Kunst kan verbonden zijn met bepaalde thema’s en/of aandachtsgebieden en bijvoorbeeld politiek, religieus of ethisch engagement tot uiting brengen. Kunstenaars kunnen de vervreemding en de schijn weergeven, maar bieden zij ook de oplossing?

Kunst is mijns inziens niet vrijblijvend. Kunst kan maar hoeft niet nuttig en functioneel zijn. Maar laat het altijd integer, zinvol en esthetisch zijn. Kunst dient geen kunstje te zijn, of een afreagerende uiting van innerlijke negatieve gedachten en gevoelens.

Wat geeft de kunstenaar weer en vanuit welk motief? Geeft de kunstenaar diens zielsverlangen weer? Is diens kunst de uiting van de zoekende en/of ontheemde mens? Zeker ook en wellicht juist in de kunst spelen hoofd-, bij- en schijnmotieven een alles bepalende rol.

One Comment, RSS

 1. Bert-Jan van der Mieden 30 September, 2008 @ 11:03

  Onderstaand het Manifest dat Huub Kortekaas mij toezond voor plaatsing. Zie ook ‘In het Zonnetje”. Prachtig Huub. Bedankt en hartelijke groeten, Bert-Jan.

  MANIFEST

  De liefde voor het leven
  werd een herontdekkingsreis
  van de goddelijke natuur
  in mijzelf en om mij heen.

  De natuur manifesteerde zich
  als een spirituele inspiratiebron.
  Spiritualiteit bleek de adem
  van het leven zelf.

  De liefde voor het leven bracht
  een bewustwordingsproces op
  gang dat ik met de wereld wil delen.

  De Kiemplant en de grote Gouden
  Plant groeien uit tot ultieme tekens
  van een nieuw mens- en wereldbeeld.

  Zij zijn deel van de universele tekens
  van het verlangen om open te gaan
  en te groeien naar het licht.
  De mens als Quantum-Art.

  In diepste wezen is de mens als een
  bloem in de ‘Metafysische Tuin’
  van de wereld.

  Staande op de drempel van een
  nieuwe renaissance, wil ik
  graag een van haar tuinmannen zijn.

  H. K., de ‘Tempelhof’, Winssen, 2005

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.