Hypocriete overheid, ambtenaren, politici en burgers?

Hoe hypocriet zijn we als we met sportvliegtuigen over en met racewagens door Rotterdam gaan racen? En wel de mond vol hebben van het bestrijden van luchtvervuiling. Ieder zijn eigen sport – alhoewel je je kunt afvragen of het in deze tijd verantwoord is – maar hoe hypocriet en tweeslachtig is de overheid als ze toestemming geven voor dit soort evenementen. Tevens gepaard gaand met verspilling aan gemeenschapsgeld door benodigde extra inzet van politieagenten enz. Hoeveel burgers waren toeschouwers, die vervolgens de buren verwijten nog geen spaarlampen te gebruiken? Hoe hypocriet zijn we? En hoe hypocriet is het als we op het Journaal horen dat ze zelfs een beetje “groen” gaan racen! Wanneer gaan we spreken over “groen” terrorisme en “groen” vandalisme?

Maar dat is niet het enige: De overheid verdient ook geld aan alcohol en gokpaleizen, om op hetzelfde moment gemeenschapsgeld te moeten spenderen aan het behandelen van verslaafden. Waarbij men – te laf zijnde om de verantwoordelijkheid te nemen voor preventie en behandeling – zelfs niet schroomt om harddrugs te verstrekken aan verslaafden met ons belastinggeld. Met als infantiel argument dat men nog meer overlast wil voorkomen. Een verslaafde hoeft geen crimineel te zijn, maar wanneer gaat de overheid revolvers verstrekken, met als argument dat men dan wellicht geen mitrailleurs gaat gebruiken?

Hoe hypocriet zijn overheid, industrie en burgers als we doorgaan met vervuiling en dat afkopen door ergens een boom te laten planten. Gif hier, boompje daar!? Lucratieve handel en eigenbaat onder het mom van milieuvriendelijkheid! En tenslotte: Hoe hypocriet zijn politieke leiders als ze diverse oorlogen gebruiken om hun egotripperij te bevredigen, hun positie veilig te stellen en hun eigen zakken te vullen. Zonder blikken of blozen, met gevaar voor een nieuwe koude oorlog!(VS, Rusland, Georgië, Europa) En onvoorstelbaar leed van daklozen verbergend achter mooi beschilderde muren(Peking). En bijvoorbeeld de voedselbanken en al het afval, op straat en langs snelwegen, maar niet laten zien bij staatsbezoeken(Nederland).

Hoe nu verder?

Is dit het einde van deze column? Waarbij de ene lezer het wellicht een “scherp stukkie” vindt en de ander denkt “Ben je klaar Bert-Jan?” of ”Moet dat nou zo?” Nee dus! Want aan de kaak stellen is vrij makkelijk en ik zoek liever de nuancering en een oplossing.

Hypocriet betekent schijn-heiligheid. Het is dus schijngedrag, waar heiligheid tegenover staat. Zijn mensen dan eigenlijk heiligen? Het woord heilig komt van heel en betekent “volmaakt”. Het is goed om hypocrisie aan de kaak te stellen, maar we kunnen die alleen duurzaam opheffen door hoofd-, bij- en schijnmotieven van elkaar te onderscheiden en ons bewust te worden van onze, veelal diep verdrongen, onderliggende verlangens. Dan kijken we achter de schijnpersoonlijkheid naar de verborgen Mens. Zoek achter de hypocrisie dus altijd naar de volmaakte, de hele mens. En die zit, hoe verborgen wellicht ook, ook in elke functionaris. Dus ook in die politicus en ambtenaar, je buur, collega en iemand die je niet mag en…… in jezelf!

4 Comments, RSS

 1. Jean-Paul Close 21 August, 2008 @ 23:16

  Dat is nu het leuke van ondernemerschap met zingeving. Daarin kun je de perfectie kwijt (als streven) die jezelf niet hebt. Denk daarbij aan de mensen die een papiertje op straat gooien. Als er nog geen papiertje lag dan is het een vervuiler die een overtreding begaat. Maar als er al andere papiertjes lagen dan zijn het anderen die het “ook doen”. Een ondernemer ziet er een kans om een schoonmaakdienst aan te bieden en met zingeving te zeggen “ik ruim de boel op”. Een onderneming is namelijk niet hypocriet. Multidimensioneel ondernemerschap betekent dat we de maatschappelijke meerwaarde toevoegen aan ons beleid daar waar de mens het af laat weten.

 2. Bert-Jan van der Mieden 22 August, 2008 @ 06:05

  Beste Jean-Paul,

  Echt een stukje voor jou om op te reageren. Ik verwijs de lezer mar naar “In het zonnetje”. De zin “Een onderneming is namelijk niet hypocriet” is een echt uitlokkertje of het vraagt om uitleg, want helaas is de wereld vol met hypocriete ondernemingen, geleid en bemand door hypocriete mensen. De goede niet te na gesproken. Als ik het aardig zeg:”Er zijn er nog teveel van”. Een ras-activist zou zeggen: “Noem mij er een die het niet is”.

  Hoe dan ook verwoord, ze zijn er nog en de tragische realiteit is dat er ook hypocrisie voorkomt bij de ondernemers en mensen die “groen, duurzaam en maatschappelijk verantwoord” willen zijn. Net zoals er mensen zijn die zogenaamd paranormale gaven hebben en de zaak belazeren. De echte, integere paranormalen en de echte integere “groenen/duurzame ondernemers, enz” hebben daar last van.
  Maar die laten zich er gelukkig ook niet door ontmoedigen. Zij/wij staan ervoor en gaan ervoor, binnen onze mogelijkheden.

  Met hartelijke groeten,

  Bert-Jan.

 3. Jean-Paul Close 22 August, 2008 @ 08:53

  Mijn reactie op je reactie is te uitgebreid en complex voor een reactie dus wijd ik er een artikel aan in mijn eigen blog http://www.5kwereld.blog2blog.nl .

 4. Bert-Jan van der Mieden 22 August, 2008 @ 12:00

  Beste lezer,

  Jean-Paul reageert met een uitgebreid artikel op zijn eigen weblog http://www.5kwereld.blog2blog.nl. Zie aldaar. Een reactie mijnerzijds. Jean-Paul schrijft terecht dat een organisatie niet hypocriet is als die aangeeft waar het voor staat en overeenkomsitg handelt. Als een onderneming er eerlijk voor uitkomt geld te willen verdienen, desnoods ten koste van het milieu enz., dan is dat uiteraard niet hypocriet.

  Terecht geeft Jean-Paul aan dat het hypocriet is als gedrag en opvattingen die verkondigd worden niet kloppen met elkaar. Organisaties; of het nu ondernemingen, overheidsinstellingen of landen betreft, ze bestaan allemaal uit mensen. Die zijn wel of niet hypocriet. Wat dat betreft is er geen onderscheid tussen een onderneming of de overheid. Geld is zinnig als ruilmiddel en kan een bijdrage leveren aan het tot stand brengen van geluk.

  Helaas heeft de mens “zijn” en “welzijn” en “Geluk” vervangen door “hebben” en “geld” en dat daarvoor in de plaats gesteld. Vanuit het opvullen van een innerlijke leegte door een materialistische focus hebben we nooit genoeg. Van daaruit willen we altijd meer, omdat het niet werkt. Je kunt honderd procent vervullling, honderd procent gelukkig zijn, niet vervangen door tijdelijke waarden en tijdelijke genoegens. Liefde kun je niet opvullen met of krijgen door snoep of ander tijdelijk genot of door bezit.

  Terecht wijst Jean-Paul op het overschrijden van de grenzen en de noodzaak ons te richten op welzijn en uit te gaan van zingeving en respect. Geld op zich is niet vies en kan een effectief middel zijn ten behoeve van verantwoord, waarachtig en duurzaam ondernemen en het op die wijze besturen van de samenleving. Gelukkig is zin- en betekenisgeving en “er zijn” duurzamer dan geld en bezit.

  Bert-Jan.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.