De zin van het schrijven van en het reageren op blogs

Een op diverse fronten zeer actieve en door mij zeer gewaardeerde blogger is Chris Stapper. Hij is actief op het gebied van HRM, nieuwe media en filosofie en o.a. redacteur bij “De wereld van IKKI”. Chris schreef in de rubriek “Bloggen to the top” o.a. het artikel “reageer op een blog”. Zie http://www.ikki.nl. Een aanrader om zijn artikelen hierover te lezen en voor mij belangrijke voeding voor dit artikel. Bedankt Chris! Naar aanleiding van het grote aantal lezers van mijn artikel “Wat wij willen weten over vaccinatie!?” van 30-09 over vaccinatie en gestimuleerd door het artikel van Chris, attendeer ik je graag op de zin van het reageren op en het schrijven van blogs.

Redenen om te bloggen en om er op te reageren

Er zijn verschillende redenen waarom mensen bloggen: Ze doen dat omdat ze het leuk vinden. Om zich te verbinden met anderen. Om over en weer kennis en ervaring te delen. Of om naamsbekendheid en/of business te behouden of te verkrijgen. Bloggen zelf is veel populairder dan het reageren erop. Er wordt over het algemeen weinig gereageerd. Maar je kunt ook om dezelfde voornoemde redenen reageren op blogs. Door te reageren draag je bij aan de discussie en attendeer je de andere lezers op jouw kennis, ervaringen, visie, missie, doelstellingen en activiteiten. Bloggers stellen reacties op prijs, maar ook door te reageren kunnen er weer reacties op jouw reactie volgen. Reageren vergroot en versterkt je netwerk.

Veelal is interactie het doel van het bloggen. Door het uitwisselen van ideeën, kennis en ervaring worden we allemaal wijzer en worden doelstellingen eerder en beter gerealiseerd. Zowel het schrijven van artikelen als het reageren erop is leuk, boeiend, spannend en leerzaam. De grote hoeveelheid aan mogelijkheden, in zowel het schrijven over als het reageren op, maakt dat het zinvol is om een welbewuste keuze te maken. Waar, wanneer en waarom schrijf je en reageer je? Hetzelfde geldt voor het actief of passief deelnemen aan de diverse (internet)netwerken. Welke plaats neemt het in in je privé-leven en wat zijn de consequenties daarvan? En als je het voor je werk gebruikt; hoe past het in je strategie en het realiseren van je doelstellingen? Je hebt het meest plezier van je tijdsbesteding als je die goed en bewust besteedt. Ik hoop dat de artikelen van Chris en het bovenstaande bijdragen om tot een bewuste keuze daarin te komen.

Waarom dit weblog?

Het doel van dit weblog is toename en intensivering van de uitwisseling van inzichten, ideeën, kennis en ervaring tussen de zeven maatschappelijke disciplines: bedrijfsleven, kunst en cultuur, maatschappelijke organisaties, onderwijs en wetenschap, overheid, politiek en religie. Alsmede de particulieren: De jongeren tot 27 jaar, de groep tot 65 jaar en de ouderen. Doel daarvan is het verkrijgen van een optimaal draagvlak voor een meerdaagse werkconferentiecyclus en het oprichten van globaliseringscentra. Zie onder “Dit Weblog” en “Ik Verbind”.

Ook kun je vragen stellen op dit weblog en vragen om een artikel over een bepaald onderwerp. Indien mogelijk zal ik je vragen beantwoorden en aan je verzoek voldoen. Elke dag is er een nieuw weblicht. De rubriek In het Zonnetje informeert je over bijzondere mensen. En je kunt zien welke korte berichten en overdenkingen ik dagelijks op Twitter plaats. Via RSSfeed kun je automatisch alle activiteiten op dit weblog volgen. Alle feedback, suggesties ter verbetering en aanvullingen zijn van harte welkom.

Hoe meer lezers, des te meer verbindings- en uitwisselingsmogelijkheden, dus ik stel het uiteraard op prijs als je het doorgeeft aan je netwerk. Dan wordt jouw reactie ook weer meer gelezen! Mijn artikel “Wat wij willen weten over vaccinatie!?” van 30-09 werd tot nu toe al door bijna vierhonderd mensen gelezen! Behalve mondelinge reacties en reacties via de mail kwamen er al diverse reacties op het artikel binnen. Zie aldaar.

Ik hoop dat jullie je voordeel kunt doen met de artikelen in de diverse categorieën. Het is zeker zinvol om alsnog op eerder geplaatste artikelen te reageren, want die worden nog steeds gelezen. Alhoewel ik het toch niet laten kan, zijn jouw reacties voor mij zeker een stimulans om te blijven schrijven over de diverse onderwerpen. Reageer jij ook een keer, of…..doe je het weer? Bedankt en tot schrijfs!

3 Comments, RSS

 1. Chris Stapper 4 October, 2009 @ 17:21

  Ha Bert-Jan,

  Dank voor de warme woorden in de opening van dit artikel!

  Dialoog is misschien wel het belangrijkste aspect van bloggen. Als je reageert op een artikel, dan onthou je zelf ook beter wat er belangrijk aan is, wat klopte en wat niet. Je dwingt je zelf om inhoudelijk te kijken naar wat er staat. Ben je het er niet mee eens? Of misschien is er juist veel voor te zeggen?

  Ik vraag me zomaar af: zou het lage aantal reacties te maken hebben met een soort passieve mindset? Hoe mensen gewend zijn heel veel informatie op te nemen, of juist uit te zenden (bloggen, twitter). En dat we dus gespecialiseerd zijn in op het ene moment communiceren. En het volgende moment informatie opnemen. Maar dat de dialoogvorm, waarbij je allebei doet, in onbruik is geraakt?

  Moeilijke vraag. Misschien ook een bewustzijnsvraag, wat denk jij Bert-Jan?

  Dank voor dit mooie artikel!

 2. Bert-Jan van der Mieden 4 October, 2009 @ 18:12

  Dat is dus Chris Stapper! Stelt meteen ook de wereldvraag, waar ik kippevel van krijg en die me raakt. Het eenrichtingsverkeer in het informatie opnemen en het informatie uitzenden als teken des tijds en met de vraag of dat in de plaats is gekomen van de dialoog. Zijn we zo van onszelf en van het onderlinge verbonden zijn afgedwaald? Hoeveel eenzaamheid trachten we te compenseren via sociale internetten als twitter en blogs? Ik herken de behoefte aan contact als je als zzp’er een tijd geen intermenselijk contact hebt gehad. Dat kan wel eens voorkomen. Ik kreeg laatst een twitter van iemand die schreef: Jij hebt je relatie wellicht, ik twitter! Maar terug naar de vraag of we dialoogvorm verleerd zijn. De doelstelling van mijn boek “De mens in de 21e eeuw” is de dialoog aan te gaan met je zelf en met de ander. Vandaar mijn kippevel. Herkenning! Het gaat om verbinding vanuit ons Zelf. Niet wachten op de ander, maar zelf het initiatief nemen: Ik Verbind. Dat kan via blogs en via reageren daarop. Dan heb je ook de dialoogvorm te pakken. Chris, ik denk dat je gelijk hebt. De redenen kunnen divers zijn: angst, niet meer weten hoe, te geharnast in bepaalde structuren, opvattingen en vooroordelen, afscherming door het teveel aan informatie en zaken die we niet kunnen behappen, enz. Maar het verlangen blijft en is er, onbewust of bewust, altijd. Vandaar dat ik graag oproep om te reageren. Waar ook. Het mooiste contact is de dialoog als we elkaar live ontmoeten. Maar internet biedt wereldwijd een prachtig alternatief. Bedankt Chris. Bron voor een artikel met als titel:”Waardoor verloren we de dialoogvorm en hoe krijgen we die weer terug? Wellicht schrijf ik het nog een keer.

 3. vakantienieuws 26 January, 2010 @ 16:01

  Hallo ,

  Ik ben net terug van een vakantie naar Spanje. Als je ooit in de buurt bent van Baskenland en houdt van fietsen dan moet je zeker de fabriek van orbea gaan bezoeken.
  Je krijgt er alle informatie van en het zijn super fietsen. Ik heb deze tip gekregen via een kleine site vakantie nieuws
  Nu ik vond de link op jullie site en wou jullie toch nog even bedanken.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.