Bewustwording als voorwaarde voor waarachtige globalisering

Verbinding, ontwikkeling en ontplooiing is een proces van bewust worden, bewust zijn en bewust doen. De Stichting Globaliseringscentrum beschouwt het bevorderen, inspireren en stimuleren van dit proces als haar taak.

Het uitgangspunt van de Stichting Globaliseringscentrum is dat al het geschapene met elkaar verbonden is, in verscheidenheid. En dat het mogelijk is een evenwichtige samenleving op te bouwen. Gebaseerd op liefde, vertrouwen, waarheid en wederzijds respect. Alsmede op gemeenschapszin, verantwoordelijkheidsgevoel, zelfbeschikkingsrecht, inzicht en zelfinzicht. We zijn allemaal, individueel en gezamenlijk, (mede)verantwoordelijk voor de verbinding tussen de mensen onderling, de mens en de natuur en al het geschapene. En, indien nodig, voor het herstellen daarvan. Het motto van de Stichting is dan ook “Ik verbind”. Zie aldaar. Neem zelf het initiatief en ontdek dat het mogelijk is!

Om de huidige problemen op internationaal en mondiaal niveau op te kunnen lossen en om tot waarachtige en duurzame globalisering te komen, is een fundamentele verandering nodig in het bewustzijn en in het onbewust en bewust handelen van mensen. Luisteren naar elkaar, openheid, eerlijkheid en vertrouwen zijn de waarden op basis waarvan we kunnen komen tot zinvolle en constructieve dialogen. Daar ontbreekt het aan. De houding, het gedrag en de wijze van communiceren van de mens zijn het gevolg van onze innerlijke dialoog en ons bewustzijn omtrent de bestaande problemen, de oplossingsrichting en onze ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden. De door mij geïntroduceerde bewustwordingspsychologie het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement en de bewustwordingswetenschap, bieden de mogelijkheden tot structurele, wereldwijde verandering, herstel, ontwikkeling en ontplooiing. Op basis van respect en zelfbeschikkingsrecht. Ik legde een en ander vast in mijn lees-, studie- en werkboek “De mens in de 21e eeuw” en dit weblog wil ook bijdragen tot verspreiding van inzichten en handvatten om te komen tot een bewustere en daardoor betere en gelukkiger wereld.

Zie ook de artikelen “Op weg naar duurzame en waarachtige globalisering”, deel 1 en 2 (28-09)/ “Verbinding, vrijheid en vertrouwen” (23-09) en “Positief denken over globalisering” (29-07-2008).

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.