Bewustwordingsmanagement

In dit artikel spits ik een en ander wel toe op ondernemers, bestuurders en op communicatie- en verkoopgesprekken in de zakelijke sfeer en in werksituaties, maar ook voor je particuliere contacten kun je er wellicht je voordeel mee doen. Een goede voorbereiding is wellicht niet altijd het halve werk, maar het is wel bepalend voor het realiseren van je doelstellingen. Als je leider bent van je eigen tijd accepteer dan zo mogelijk niet, dat de ander door een slechte voorbereiding oneigenlijk omgaat met jouw tijd. Door een goede voorbereiding respecteer jij ook de tijd van de ander. Er zijn een paar gouden basisregels:

1. Zorg dat het gesprek op een daarvoor geschikte en liefst optimale locatie plaatsvindt
2. Zorg dat je ruimschoots op tijd op de plek van bestemming kunt zijn
3. Zorg dat je papier en (reserve)schrijfmateriaal en visitekaartjes bij je hebt
4. Neem informatie voor en over de ander (diens organisatie) mee
5. Zorg dat je optimaal geïnformeerd hebt en bent

Bij een goede voorbereiding van bijvoorbeeld een verkoopgesprek is het van belang dat je vooraf de volgende vragen goed kunt beantwoorden:

01. Waarin onderscheid jij je en waarin de ander? Wat hebben jullie elkaar te bieden?
02. Wat zijn de overtuigingen, waarden en normen van de ander?
03. Wat zijn de doelstellingen, vragen en behoeften van de ander?
04. Wat zijn de interesses, hobby’s van de ander?
05. Wat kun je doen om de relatie te verdiepen, te verstevigen?
06. Welke vragen wil je graag door de ander gesteld zien? Hoe zorg je daarvoor?
07. Wat zijn jouw specifieke doelstellingen en wat wil jij weten?
08. Welke passende kleding en eventuele sieraden draag jij?
09. Wie zijn de beslissers en welke functie, positie en bevoegdheden heeft je gesprekspartner / hebben de diverse gesprekspartners?
10. Welke alternatieven heeft de ander? Hoe maak je duidelijk dat jij de beste keuze bent?
11. Wat zijn de resultaten voor de ander? Waar is de ander ontevreden over? Welke prioriteit of urgentie heeft dit?
12. Zorg er voor dat je geloofwaardig en betrouwbaar bent en dat je dat kunt tonen. Welke referenties en voorbeelden van jouw reputatie passen bij de ander?
13. Wees verder ook voorbereid op de vragen die je kunt verwachten. Wees in een verkoopgesprek in ieder geval voorbereid op de volgende vragen van de ander: Wie zijn je belangrijkste drie klanten? Waarom vinden je opdrachtgevers jou goed?

Een goede voorbereiding verhoogt de kans dat je je doelstellingen realiseert en dat je een win-win-situatie creëert, ook in privé-contacten, waardoor iedereen met een goed gevoel op het gesprek terugkijkt en de relatie graag wilt voortzetten en verdiepen.

Read more

Evalueren betekent: De waarde, het belang en/of de betekenis van iets bepalen. Waarom en waartoe hebben we iets gedaan, wat waren de doelstellingen en wat zijn de behaalde resultaten? Wat kunnen we daaruit leren voor de toekomst? Welke veranderingen, verbeteringen en besluitvorming is gewenst ten aanzien van het heden en de door ons gewenste toekomst? In de artikelen “Het cadeau:…Innerlijke vrijheid” op 02-09 “Evalueer elke honderd dagen” van 06-09 en “Verjaardagen en-momenten op 29-09” – alle drie te vinden onder de categorie “Het goede nieuws” – geef ik diverse tips hoe met evaluatie om te gaan. Na het artikel “Effectief communiceren doe je op basis van doelstellingen” op 24-10 (Zie categorie Ondernemerschap) is het goed om te wijzen op een paar aspecten van evaluatie. Continue reading Evalueren: lijden in last of leiden tot lust?

Read more

Van timemanagement(zie 04-10) naar uniciteit(zie 10-10), en via overtuigingen(zie 17-10) naar doelstellingen, is daarom een logische volgorde, omdat we op deze wereld allemaal 24 uur per dag hebben en deze als unieke schepselen zijnde, op unieke wijze inkleuren op basis van onze waarden, normen en levensovertuigingen. Van kinds af aan worden we geconfronteerd met de wijze waarop onze ouders en opvoeders met het bovenstaande omgaan en dat inkleuren. In ons persoonlijk ontwikkelings- en ontplooiingsproces worden we ons min of meer bewust van de overgenomen patronen. Zijn we zo, of zijn we zo opgevoed? Continue reading Effectief communiceren doe je op basis van doelstellingen

Read more

In het eerste artikel van 05-06-2008 gaf ik aan dat we een te vertrouwen Persoonlijkheid Zijn, en een onbetrouwbare schijnpersoonlijkheid hebben. Daardoor worden we geconfronteerd met gebrek aan vertrouwen en wantrouwen. We kunnen weer tot Vertrouwen komen door op zes kwaliteitsniveaus te luisteren en ons zielsverlangen te realiseren. In het tweede artikel op 10-06-2008 stelde ik dat onze minderwaarde de oorzaak is van ons gebrek aan levensvertrouwen en van onze problemen met zin- en betekenisgeving en nodigde ik je uit om vier vragen te beantwoorden. De huidige financiële en economische wereldcrisis wordt veroorzaakt door hoogmoed, hebzucht en/of oneigenlijke machtswil. Willen we het individuele en collectieve schijngedrag daadwerkelijk blijvend, duurzaam en met wortel en al opheffen, dan zullen naar de diepst liggende oorzaak moeten gaan. Wat is de diepst liggende oorzaak van onze minderwaarde en de compensaties daarvan? Continue reading De ondernemer en vertrouwen, deel 3.

Read more

In het artikel over timemanagement van 04 oktober j.l. gaf ik o.a. aan dat je rekening dient te houden met de prioriteiten van de ander. Schikt het dat je belt? Hoelang mag het gesprek duren? Wat is voor de ander het belangrijkste op dit moment? Wat speelt er bij de ander op de zes kwaliteitsniveaus van leven, dat de aandacht voor jou positief of negatief beïnvloedt? Continue reading Overtuigingen, waarden en normen: Basis voor boeiende communicatie

Read more

Trakteer je partner en jezelf, of een ander paar, eens op een relatiediner met mij. Met een luisterend oor en verdiepende inzichten en praktische tips o.a. op basis van mijn jarenlange ervaring als counselor en partner- en relatietherapeut. Locatie, datum en tijdstip in onderling overleg. Uitgangspunt voor de tijdsduur is minimaal 1,5 uur en maximaal drie uur. De privacy is uiteraard gewaarborgd. Je betaalt de dinerkosten voor drie personen en ontvangt van mij een factuur. Voor particulieren zijn de extra kosten 250 euro en voor organisaties 500 euro. Net zoals bij de lunch(zie bij “Bijeenkomsten” op 09-10) gaat de opbrengst naar de Stichting Globaliseringscentrum.

Stuur s.v.p. een mailtje naar b.j.p.vandermieden@ikverbind.nl met je telefoonnummer. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met je op voor nader overleg. Je kunt ook zelf telefonisch contact met mij opnemen: 055 522 39 26 of mobiel: 06 53 31 31 47.

Read more

Na het succesvolle optreden in het Pianolamuseum te Amsterdam verzorgden Dolf du Mosch en ik op 18 augustus 2007 een uniek klassiek improvisatieconcert in Cultura te Ede. Wij verzorgen concerten waarin we zowel twee- als vierhandig, improviseren. Reacties van luisteraars:

“Prachtige vertolking van zieleklanken”
“Er kwamen emoties vrij. Dat heeft me erg geholpen”
“Prachtige stiltes in muziek die je doet Thuiskomen in jezelf”

Ik verzorg ook solo-optredens, zowel voor individuen als voor groepen en voor organisaties. Enkele reacties:

“Je hebt mijn leven gespeeld”
“Je zorgt voor een bedding en klimaat, waardoor de groep zich opent en beter functioneert”

Van deze benefietconcerten komt de opbrengst ten goede aan de Stichting Globaliseringscentrum. Er zijn de volgende mogelijkheden:

1. Een klassiek pianoconcert waarin Dolf en Bert-Jan, zowel twee- als vierhandig, improviseren. Honorarium en locatie in onderling overleg.
2. De workshop “Bewustwordingsmanagement; zelfsturing en aansturing”, waar een optreden van ons onderdeel van uitmaakt.
3. Een klassieke pianoavond of -middag met korte inleiding en nabespreking door Bert-Jan van der Mieden. Zowel voor individuen als voor groepen en organisaties. Honorarium in onderling overleg.
4. Er kan een dvd-opname en/of een cd-opname worden gemaakt, speciaal voor u, uw gezelschap of uw organisatie. Prijs, opmaak en aantallen in onderling overleg.

Voor informatie kun je mij bellen op: 055 5 22 39 26. Mobiel: 0653 31 31 47.

Read more

Het FD vroeg haar lezers of de huidige kredietcrisis het begin is van een tijdperk voor nieuwlichters. Omdat zij slechts een deel van mijn antwoord plaatsten is hier de volledige tekst. Mijn antwoord was: Ja, als men tenminste beseft dat tot nu toe de politieke en financiële leugen geregeerd heeft. Men zegt:”Het vertrouwen is weg” en men roept luidkeels om vertrouwen. Wat men vertrouwen noemde was helemaal geen vertrouwen. Alles was gebaseerd op wantrouwen, angst en hebzucht. Deze crisis heeft als bedoeling dat de wereld verschrikt wakker wordt uit een zichzelf continu in slaap gehouden en gesuste samenleving van egocentrisme en egoïsme. Het nieuwe tijdperk houdt in dat we weer teruggaan naar onze oerwaarden van o.a. Liefde, Vertrouwen, Waarheid, Wijsheid en Zuiverheid. Dat kan alleen als we bereid zijn weer terug te gaan naar onze diep liggende menselijke verlangens. Als ik daar executives, leiders en managers en medewerkers, individueel en in teamverband, aan herinner dan is die bereidheid er! Men herinnert ze zich en kan feilloos het verschil verwoorden tussen schijn en zijn.

Na twaalf jaar ervaring en onderzoek als zelfstandig ondernemer legde ik de methodiek van de bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement in boekvorm vast, hetgeen door diverse professoren, waaronder premier Balkenende, inspirerend werd genoemd. Nieuwe inzichten en concrete handvatten die het echte Zelfvertrouwen weer herstellen. En op basis daarvan het Vertrouwen in de ander en onderling. Dat is geen utopie en zelfs absolute voorwaarde als men, zowel op de korte als op de lange termijn, wil overleven en duurzame oplossingen wil realiseren. Men kan er direct mee aan de slag, het kost nauwelijks investering en – vandaag de dag durf je het nauwelijks meer te zeggen – heeft een ongekend hoog en langdurig rendement. Vertrouw daar maar op.

Read more

De mens had eerbied voor water en wellicht zijn er nog een paar volkeren / volksstammen die dicht bij de natuur leven en het nog hebben. Zonder water kan de mens immers niet leven. Water is het symbool van zuiverheid, wijsheid, vruchtbaarheid en de bron van het leven. In de psychologie staat het voor (de energie van) het onbewuste. Watervervuiling is een collectieve menselijke misdaad en getuigt van respectloosheid voor het leven, het milieu en de natuur. Symbolisch staat watervervuiling voor de onzuiverheid, de krankzinnigheid en de onvruchtbaarheid van het denken en het doen en laten van de mens. Het staat voor de volstrekte vertroebeling van het individuele en collectieve onbewuste. En daar houdt de symboliek ook meteen op. Het individuele en collectieve onbewuste van de mens is volledig vervuild en soms zelfs dicht geslibd door de schijn. Watervervuiling ontstaat door hebzucht en allerhande andere schijnmotieven van mensen. Hoe ligt de relatie tussen het opheffen van de schijn en het oplossen van de waterproblematiek? Continue reading Mens en natuur: Niet zonder zuiver water!

Read more

In de afgelopen eeuw hebben vele mensen, met name in het rijke Westen, een enorme welvaart opgebouwd. Als we genuanceerd kijken naar het kapitalistische systeem, dan kunnen we constateren dat dankzij dat systeem vele arme mensen uit de armoede zijn gekomen. Toch kunnen we ook constateren dat niet alleen het communistische systeem, maar ook het kapitalistische systeem niet werkt. Er is veel rijkdom ontstaan ten koste van anderen. Met mensonterende armoede, milieuvervuiling en -vernietiging en ziekten als gevolgen. Ik kan me goed voorstellen dat een mengvorm kan werken. Hoe een dergelijk systeem eruit zou moeten zien kan ik niet aangeven en ook niet hoe je het zou moeten noemen. China gaat kennelijk uit van een socialistisch-kapitalistisch systeem, maar de schrijnende situatie voor grote delen van de bevolking geeft niet aan dat dit systeem voor eenieder welvaart en welzijn brengt. Laten we eens naar de gemeenschappelijke oorzaken en gevolgen kijken van de falende economische, politieke en financiële systemen en stelsels. Want hoe verschillend ze ook zijn, er zijn gemeenschappelijke noemers. Continue reading Van ver-ikken, via ver-ander-en, naar verbinden

Read more