Mededelingen

Vandaag schreef ik mijn 666e weblicht. Naar aanleiding van mijn 666e webblogdag attendeerde een van mijn zeer trouwe lezers John van der Hoek mij op de betekenis van het getal 666. John nogmaals mijn dank daarvoor. Het getal 666 blijkt zowel in de joodse mystiek als in het christendom een zeer beladen betekenis te hebben. Het getal 666 symboliseert het ultieme kwaad dat deze wereld regeert. Zie het boek Openbaringen, hoofdstuk 13 vers 11-18 en hoofdstuk 15, vers 2. Buitengewoon boeiend. Ik wist het niet en ben gelijk naar google gegaan. Daaruit blijkt dat alleen de Bijbel ernaar verwijst en dat wetenschappers het bestrijden en vinden dat het getal niet 666 maar 616 moet zijn. Ook weer boeiend om te vernemen. Ik verwijs hierover verder naar Google.

Ik geloof in het bestaan van onstoffelijke figuren, zowel goede als kwade, dus ik neem het gegeven wel serieus. Ook het betekenis geven aan getallen neem ik serieus, maar ook daarover verschillen kennelijk de inzichten en meningen. We dienen ons er rekenschap van te geven dat wij beperkt zijn in onze vermogens en dat de Bijbel zowel qua volledigheid als met betrekking tot de betekenis van de inhoud al eeuwenlang ter discussie staat. Leidend tot, de meest van onze Oorsprong afstaande, wreedheden, fysieke, mentale, emotionele, sociale, relationele en spirituele mishandelingen en oorlogen. De Bijbel wordt al eeuwenlang verschillend uitgelegd en is op zich een discutabel geschrift met alle weglatingen en discutabele vertalingen. Zo is in de loop der eeuwen aangetoond. Er zijn mensen die de Bijbel letterlijk nemen, ook met de wetenschap dat de vertalingen en teksten door overlevering e.d. discutabel zijn. Ik ga daar wel respectvol mee om, ook als ik merk dat het met hen niet tot nauwelijks mogelijk is om een dialoog daarover aan te gaan. Ik blijf het schrijnend en in tegenstelling met God en ons Zijn vinden dat mensen er zulke tegengestelde en verschillende, elkaar verketterende geloofsopvattingen op na houden. Als je daarbij in aanmerking neemt dat je in het ene leven overtuigd Moslim en in het andere leven overtuigd Jood, Katholiek, Protestant, of Hindoe enz. kunt zijn, zie dan hoe bizar het is om elkaar er voor af te slachten, te martelen, enz. Ik ga liever voor de open, respectvolle en de verbinding zoekende en vindende dialoog.

Ik hoop jullie een plezier te doen met de andere uitleg van het getal 666:

Het getal 6 is het getal van de totaliteit in de Vrijmetselarij. Het is ook het getal van de geliefden. En het is het getal van de harmonie tussen twee tegenstellingen: Man en vrouw, hemel en aarde.

Als je dat driemaal verbindt dan is het getal 666: De drie-eenheid tussen het Geheel, de man-vrouwrelatie en de vereniging van hemel en aarde. Dat past bijvoorbeeld bij Pasen, waarin dood en leven evenals Lijden en Vreugde met elkaar verbonden worden. Het past bij het Kerstfeest waarbij we vieren dat het Licht komt om de duisternis te overwinnen. Het past bij de leer omtrent de Synthese waarin we de tegenstelling tussen these en antithese overstijgen. Het past bij diversiteit, in de diepste betekenis van dat woord, waarin we de kwaliteiten en het wezenlijke van de vrouw en de man met elkaar verbinden. Enz.

Het getal 666 is dan een getal waar we vanuit IK Verbind met elkaar wel wat goeds mee kunnen!! Het is het getal van het Feest van multidisciplinaire eenheid in verscheidenheid. Laten we samen het getal 666 gebruiken, toepassen en koesteren om de schijn te realiseren en op te heffen en de totaliteit, de man en de vrouw en hemel en aarde met elkaar te verbinden.

Lees de 666 weblichtjes nog eens over en reageer er op. Door de dialoog worden we samen wijzer. Graag deel ik met jullie de volgende 666 weblichtjes ter bemoediging, ter overdenking en ter inspiratie op onze weg naar een bewustere en daardoor betere en gelukkiger wereld.

Read more

We brengen het grootste deel van onze tijd op het werk door. Voor veel mensen is het begrijpelijkerwijs dan ook flink wennen wanneer ze hun actieve loopbaan beëindigen. Het bedrijf draait door, maar zónder hen. In die overgangsfase kan iemand zijn draai vaak moeilijk vinden, zich zelfs nutteloos voelen. Voor een collega, medewerker of voor een directeur die na jaren trouwe dienst met pensioen gaat, is een Carrièredocument het ultieme afscheidsgeschenk. Maar ook ondernemers kunnen ertoe besluiten! Continue reading Het “Carrièredocument”: Het ultieme geschenk

Read more

Op 19 maart j.l. overleed plotseling Joep Straathof, directeur van bureau Zuidema te Leusden. Hij werd 54 jaar. Met Joep Straathof volgde ik samen de opleiding tot Investors in People Adviseur. Dat was een boeiende ervaring. Daar stelde hij tijdens het diner de wereldvraag aan ieder van de groep:”Wat is jouw passie?” De meest mooie antwoorden en onverwachte hobby’s zorgden toen voor een onvergetelijke avond. Hijzelf bleek toneelregie als passie te hebben. Later behoorde hij tot een van de eerste kopers van mijn boek “De mens in de 21e eeuw” en nam hij deel aan de bewustwordingsdiners / inspiratiediners die ik in 2005 organiseerde. Hij stond mede aan de wieg van de ontwikkeling daarvan. Hij had zo zijn reserves bij de bewustwordingspsychologie en bewustwordingsmanagement maar nam actief deel aan de diners. We hadden in de loop der jaren diverse goede gesprekken met elkaar en hij nodigde me uit voor bijzondere gelegenheden bij bureau Zuidema. Het laatste contact dat we hadden was via Twitter. Hij wilde een keer met mij afspreken, omdat hij wilde weten hoe ik aan volgers kwam.

Het kwam er niet meer van. Joep is weer naar Huis. Hij zal de regie van zijn leven beslist hebben doorgesproken alvorens hij indaalde. Althans dat denk ik. Het Leven en de Dood blijven een mysterie. We weten hier niet wanneer we sterven en wanneer de ander heengaat. Teruggaat liever gezegd. Het plotselinge heengaan van een ander stemt je weer tot nadenken. Het leven kan zo voorbij zijn.

Ik mocht Joep heel graag. Een goede vent, met een duidelijke visie en mening, die hij niet onder stoelen of banken stak. Ook een binnenvetter denk ik en hij had ook iets ondoorgrondelijks. Maar ik had de laatste jaren weinig contact met hem. De goede herinneringen blijven en ook mijn gevoel voor Joep. Ik hoop zelf nog heel oud te worden, maar je wel weer te zien. Tot ziens dus Joep. Mijn gedachten gaan uiteraard ook uit naar zijn dierbaren, waaronder zijn familie, zijn vrouw en de kinderen. Wel thuis Joep en bedankt voor hetgeen je hier voor me betekende.

Read more

In de afgelopen jaren heb ik diverse diners georganiseerd. In mijn werk merk ik dat er behoefte is aan herstel en vergroten van (zelf)vertrouwen en verbinding. Aan zinvolle uitwisseling, waarmee men in de levens-, woon- en werkpraktijk verder kan. Vandaar dat ik dit jaar weer een aantal diners organiseer. De ontvangst is vanaf 17.00 uur en het diner begint om 17.30 uur. Einde van de bijeenkomst is 21.00 uur. Het maximum aantal deelnemers is 8-10 personen. Ik koos bewust voor een goede locatie, een sfeervolle zaal en een plezierige en goede bediening. Garant staand voor in alle rust dineren en de dialoog aangaan. Voor de inwendige mens wordt uitstekend gezorgd met een drankje vooraf en een drie-gangen diner met aansluitend koffie en thee. Speciale wensen (bijvoorbeeld vegetarisch) zijn uiteraard mogelijk. Ik heb aan diverse mensen uit mijn netwerk, o.a. via Twitter, de volgende vraag gesteld:”Stel u wordt uitgenodigd voor een inspiratiediner, welk thema wilt u dan dat er besproken wordt?” En er kwamen diverse suggesties. Onderstaand treft u ze aan. Continue reading De inspiratiediners

Read more

We brengen het grootste deel van onze tijd op het werk door. Voor veel mensen is het begrijpelijkerwijs dan ook flink wennen wanneer ze hun actieve loopbaan beëindigen. Het bedrijf draait door, maar zónder hen. In die overgangsfase kan iemand zijn draai vaak moeilijk vinden, zich zelfs nutteloos voelen. Voor een collega, medewerker of voor een directeur die na jaren trouwe dienst met pensioen gaat, is een Carrièredocument het ultieme afscheidsgeschenk. Continue reading “Carrièredocument”: het ultieme geschenk bij pensionering

Read more

Ieder mens heeft levensvragen, die meestal naarmate we ouder worden steeds urgenter een antwoord verlangen. Het is de zoektocht naar wie we eigenlijk zijn of willen zijn. Vaak voert die ons terug naar waar we vandaan komen. Naar de opvoeding door ouders en de band met hen, maar ook naar de relatie met broers en zussen, opa’s en oma’s. Wie we zijn hangt immers voor een groot deel samen met waar we vandaan komen en hoe en met wie we opgroeiden. Maar wat als die vragen niet (meer) gesteld kunnen worden? Omdat degene aan wie je ze zou willen stellen niet meer leeft? De zoon die zelf vader wordt, zal dan nooit aan zijn eigen vader kunnen vragen waarom hij er in zijn jeugd zo weinig was en of hij het, terugblikkend, anders zou hebben gedaan? En het meisje dat al op jonge leeftijd haar moeder verloor aan kanker, wat zal díe een hoop vragen hebben! Lijk ik met mijn karakter op haar? Hoe klonk haar stem? Wat zou ze van mijn studierichting vinden? Familie en vrienden kunnen antwoorden, maar dat blijft toch vaak second best. Continue reading Levensdocument: een zeer persoonlijke boodschap

Read more

Op 12-10 schreef ik iets over de 500ste weblogdag. http://wp.me/pg2BH-sM
Ik had naar aanleiding van Duurzame Dinsdag een aantal bijzondere duurzame dates; zowel op het Ministerie van Economische Zaken, VROM als LNV. Op Duurzame Dinsdag Gelderland kreeg ik evenals de andere deelnemers honderd flyers cadeau van de Provincie Gelderland, waarop ik informatie over de multidisciplinaire werkconferenties en de globaliseringcentra kon vermelden. Want daar doen we het allemaal voor! Opdat de mensenrechten en de Millenniumdelen wereldwijd gerealiseerd worden!

Onze Minister van Buitenlandse zaken Maxime Verhagen heeft de mensenrechten als speerpunt van diens beleid. Ik ben dan ook bijzonder verheugd dat hij mij op Twitter volgt! Wekelijks zet ik vijf artikelen van de UVRM op Twitter. Vandaag mocht ik tevens de vijfhonderdste volger op twitter verwelkomen! Hoe meer goede volgers hoe beter, want daardoor ontstaat er draagvlak voor de werkconferenties.

De mensenrechten, de millenniumdoelen en de maatschappelijke disciplines

Ik ben nu bezig met een serie artikelen waarin ik de mensenrechten aan de diverse maatschappelijke disciplines koppel, met mogelijke acties. Daardoor gaan de mensenrechten voor de diverse betrokkenen meer leven en wordt de mogelijke inhoud van de diverse werkconferenties concreter.

Tweetkind

Op 1 november werd Tweetkind geboren. Zie de artikelen daarover bij categorie Tweetkind. Ik ben geen kinderboekenschrijver, maar het is een boeiende uitdaging om mijn boek “De mens in de 21e eeuw” in twittertekens te herschrijven. En daarbij te proberen dit in dusdanige taal en volgorde te doen dat er een kinderboekenreeks van gemaakt kan worden. Uiteindelijk is het doel om een onderwijsmethodiek te realiseren vanaf groep 1 tot en met het beroepsonderwijs. Gun ieder zijn/haar eigen uitdaging en werk er s.v.p. aan mee.

Read more

Wij hebben allemaal onze levensvisie en levenservaringen. Het is mooi om die door te geven aan anderen. Wellicht kwam het daar niet van door drukte, omdat je er niet aan dacht, of niet wist hoe. Dat is jammer, want was het niet mooi geweest als je meer zou hebben geweten over het leven van je ouders of grootouders, of een andere belangrijke persoon in je leven? Of dat die bijzondere gebeurtenis destijds was vastgelegd? Ik bied je die gelegenheid, door deze voor je op dvd vast te leggen.

“Wist ik het maar” / “Zo wil ik herinnerd worden”

Veel kinderen weten weinig over en van hun ouders en/of grootouders. Ze willen het graag weten of voor het nageslacht behouden. De behoefte om inzicht te krijgen en te geven is er vaak wel. Het bevordert de onderlinge relatie en is een inspiratiebron en stimulans voor gesprekken. Vele herinneringen, gebeurtenissen, en de achtergronden daarvan, vervagen. Terwijl die onze levensloop juist in belangrijke mate bepaald hebben. In een levensdocument kun je je biografie vertellen aan de hand van feiten, ervaringen en belevenissen. Je kunt je levensvisie, missie en toekomstverwachtingen aangeven. Wat je wilde bereiken, bereikt heeft en nog wilt bereiken.

“Dit beelddocument is zo belangrijk voor ons om te hebben”

Welke keuzes maakte je, welke belangrijke beslissingen nam je en hoe kwam je daartoe en in welke omstandigheden? Wat hield je bezig in leven, wonen en werken? Waar ben je trots op en waar genoot je intens van? Een levensdocument voegt belangrijke informatie toe aan de herinneringen die men aan je heeft. Het leidt tot een beter beeld over je en tot meer en beter begrip. Je eigen unieke document over jouw unieke persoonlijkheid en unieke levensverhaal op dvd. Maak het kenbaar! Een origineel en uniek geschenk voor je omgeving en je nabestaanden! Continue reading Wij hebben allemaal ons verhaal: Je levensverhaal in beeld vastgelegd

Read more