Levensbeschouwing

Vele mensen hebben moeite met hun verjaardag. Ze worden er liever niet aan herinnerd, omdat ze weer een jaartje ouder worden en daar negatieve, vervelende associaties aan koppelen. Immers:“De ouderdom gaat met gebreken”. Een verjaardag kan ook vervelend zijn door het “verplicht” bezoeken of “moeten” uitnodigen. Een veel gehoorde klacht:“De kamer zit helemaal vol, je rent en draaft maar en spreekt eigenlijk niemand”. Maar het kan ook anders: Continue reading Verjaardagen en -momenten

Read more

De biljoenen vlogen de machthebbers om de oren, maar de gewone burgers in de VS en elders in de wereld blijven met een leeg omhulsel achter van de wrange vruchten die de “Wallstreeters en consorten” – niet te verwarren met hangjongeren – als zoete vruchten tot zich namen. Maar voor de gewone burger, die te maken heeft met de realiteit van de reële economie, is er misschien nog hoop. Alhoewel, hoezo en welke dan? Continue reading Hoofd en Hart

Read more

“Het huilt van binnen” zei de directeur tegen mij. “Ik krijg vrijwel dagelijks bezoek, maar ze moesten eens weten hoe eenzaam ik me voel”, zei de bejaarde. “Ik ben stik eenzaam in mijn relatie” zei de vrouw. “Ik heb altijd de tv of de radio aan, de hele dag” vertelde een ander. “Als ik ’s morgens wakker word dan is het er. Gelukkig niet altijd”. “Ik lees mezelf min of meer in slaap”. In leven en werken word ik regelmatig geconfronteerd met diepe eenzaamheid. Het is een zwart gat, een schijnbaar onoplosbaar gegeven. Het is een van de redenen waarom ik in mijn mensmodel het lijdens-ik heb opgenomen. Mensen kennen diepe, schrijnende gevoelens en gedachten van eenzaamheid, angst en verdriet. Als je goed kijkt naar de ander – en naar jezelf – dan kun je het zien. In de ogen, de blik, het gezicht, de lichaamstaal. Ook – en wellicht juist – op feesten en partijen, maar ook in het dagelijkse leven en in vergaderingen kun je het waarnemen. Het onuitsprekelijke en het meest verborgene verdriet, gekoppeld aan eenzaamheid. Wat kunnen we er mee doen? Continue reading Eenzaamheid: Het meest verborgene!?

Read more

In het bewust gekozen logo van de Stichting Globaliseringscentrum ”Ik Verbind”(http://www.ikverbind.nl) zeg ik het al: Verbinding begint bij jezelf. Hetzelfde geldt voor vertrouwen. Je kunt wachten tot de ander het initiatief tot verbinding en/of vertrouwen neemt, maar als we allemaal op elkaar zitten te wachten dan komt er van verbinding en vertrouwen niets terecht.

We bedenken en er zijn redenen genoeg om de verbinding met de ander niet aan te gaan: geen tijd, angst voor afwijzing of teleurstelling, andere prioriteiten. Het is goed om je daarbij te realiseren dat we allemaal onze eigen vrijheid en keuzevrijheid hebben. De een kan wel behoefte hebben en jij niet en andersom. Ieder mens heeft diens eigen prioriteiten gedurende diens levensloop, waardoor contacten ontstaan, op een laag pitje komen te staan of ophouden te bestaan. Je kunt naar elkaar toegroeien of uit elkaar groeien, in het samenkomen van twee individuele ontwikkelings- en ontplooiingsprocessen. Dat kan, vanuit onze afhankelijkheid aan de ander, leiden tot gevoelens en gedachten van eenzaamheid, teleurstelling en boosheid, bij de een en/of de ander.

Die kunnen we opheffen en voorkomen door ons Zelf te zijn en ons zelf, de ander en het leven te vertrouwen. Door eerlijk te kijken naar je eigen hoofd-, bij- en eventueel aanwezige schijnmotieven om het contact wel of niet aan te gaan en wel of niet te verbinden en te vertrouwen. Door ons te realiseren dat ieder diens eigen proces volgt, overeenkomstig diens levensopgave en levensopdracht. Geef jezelf en de ander daar de ruimte voor.

P.S. Zie ook het artikel op 02-09-2008: “Het cadeau: Innerlijke vrijheid”.

Read more

Onderstaande tekst kreeg ik vanmorgen toegezonden door mijn gewaardeerde BNI-collega Hendrik-Jan Floor van adviesbureau Floor Consult BV. Beide van harte aanbevolen. De mensheid had er beter aan gedaan de afgelopen 316 jaar naar deze tekst te leven, maar voor de komende 316 jaar is het een goede herstart.

Desiderata ( datgene,wat te wensen is )

Blijf kalm temidden van het lawaai en de haast en gedenk hoe vredig de stilte kan zijn. Blijf op goede voet staan met alle mensen zonder uzelf te verloochenen. Spreek de waarheid, rustig en helder en luister naar anderen, zelfs al lijken zij dom en onwetend, ook zij hebben iets te zeggen. Vermijd luidruchtige en agressieve mensen, zij zijn een kwelling voor de geest. Als u zichzelf met andere vergelijkt, zoudt u ijdel of verbitterd kunnen worden, er zullen altijd mensen zijn die minder of beter zijn dan u. Verheug u op wat u hebt bereikt en nog wilt bereiken. Blijf belang stellen in uw eigen ontwikkeling, maar blijf bescheiden., dit is uw werkelijk bezit bij de steeds wisselende fortuin in de tijd. Wees behoedzaam in zaken, want de wereld is vol bedrog. Maar laat u hierdoor niet afleiden van de werkelijke waarden. Velen streven naar hoge idealen en overal ontmoet u heldendom om u heen. Blijf uzelf, veins vooral geen genegenheid. Wees ook niet cynisch ten aanzien van de liefde, want tegenover alle dorheid en ontgoocheling is zij eeuwig als het gras.

Aanvaard goedmoedig het klimmen der jaren, doe met gratie afstand van uw jeugd. Ontwikkel geestkracht om u te wapenen bij onverwachte tegenslag. Maar maakt u geen zorgen om hersenschimmen. Vrees wordt vaak geboren uit vermoeidheid en uit eenzaamheid. Betracht een gezonde zelfdiscipline, maar wees vriendelijk voor uzelf. U bent een kind van ‘t heelal, niet minder dan de bomen en de sterren. U hebt het recht hier te zijn. En of u het doorgrond of niet, twijfel er niet aan dat het heelal zich ontvouwt zoals het moet. Ga daarom in vrede met God, hoe u zich het ook voorstelt. En wat u ook doet of nastreeft, houdt vrede in uw ziel in de luidruchtige verwarring van het leven. Ondanks alle geveinsdheid, geestdodendheid en vervlogen dromen is dit nog steeds een prachtige wereld.

Wees zorgvuldig. Streef naar geluk.

Tekst, gedateerd 1692, gevonden in de St. Pauls Cathedral, Baltimore, Zuidwest Ierland.

Read more

Vandaag schreef ik het honderdste weblichtje. Dit keer kwam het vannacht in me op. Nu ben ik een uitgesproken ochtendmens met een natuurlijke wekker tussen vijf en zes uur en daar voel ik me prima bij, maar dit keer begon de thee van gisteravond wat vroeger te werken. Dan krabbel ik wat op een blaadje. De morgenstond heeft goud in de mond, want de honderd motto’s die in mijn boek staan, ontstonden voor een behoorlijk deel ook onder de ochtenddouche. Een douche is ook een goede therapie als je met nare gedachten en gevoelens wakker wordt. Maar dat is een ander onderwerp. Een douche reinigt dus op meerdere fronten en werkt dus op meerdere kwaliteitsniveaus van leven: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.

Als je het niet erg vindt feliciteer ik mezelf met die honderd weblichtjes. Het is nu elke dag toch weer spannend en ben ik zelf weer benieuwd wat er bij mij opkomt. Op 6 september schreef ik “Evalueer elke honderd dagen” met een paar tips, naar aanleiding van de honderdste weblogdag. Na zo’n veertien dagen staat de bezoekersteller op ruim 5100 bezoekers en staan de weblichtjes nog steeds op de derde bezoekersplaats. Wellicht aardig om de weblichtjes eens langs te lopen. Een reactie is een mooi cadeau, want delen doet delen en in de duisternis is elk licht welkom.

Wat mensen hebben kan verminderen, zoals de economische situatie nu laat zien. Waarbij nog eens bewezen wordt hoeveel geld er is, als je zoveel kunt verliezen of vrij kunt maken om instellingen te redden. Maar wie wij Zijn Is en kan zich alleen maar verdiepen, verbreden en qua bewustzijn vermeerderen. Dus ook al heb je misschien wat overgewicht we zijn allemaal licht. Op naar de volgende honderd weblichtjes, waarbij ik hoop dat je meehelpt aan het verspreiden daarvan. Met dank en hartelijke groeten,

Bert-Jan.

Read more

Pak eens je agenda, reken vanaf vandaag precies honderd dagen terug en evalueer nu eens wat je die dag deed. Natuurlijk kun je zeggen:”Bert-Jan pak gewoon drie maanden terug en evalueer elke eerste dag van het kwartaal”, maar dan mis je het onverwachte en de wisseling van het min of meer willekeurige moment in het jaar. 1. Wat deed je die dag en waar was je? 2. Waarom? 3. Wat was het resultaat? 4. Welke betekenis had die dag voor jouw levensweg, levensopdracht en het realiseren van jouw doelstellingen voor dit jaar en de komende jaren? Continue reading Evalueer elke honderd dagen

Read more

Ik ben en word in mijn eigen levens-, woon- en werkervaring indringend geconfronteerd met zowel de positieve als de negatieve effecten van diverse levensovertuigingen, waaronder die van diverse godsdiensten. Het is de reden geweest om de bewustwordingspsychologie te introduceren, waarin ik de levensbeschouwelijke en psychologische aspecten van het mens-zijn met elkaar verbind. Geloofsovertuiging is een zeer gevoelig onderwerp. Ik ben me daarvan bewust. Respect, vrijheid en nuancering zijn altijd mijn uitgangspunten bij het spreken en schrijven daarover. We leven hier in een gemeenschappelijke zoektocht naar wijsheid en waarheid en ieder medeschepsel heeft mijns inziens facetten daarvan in zich. Daarom ga ik op dit weblog graag de dialoog hierover aan en met jullie op zoek naar verbinding, de eenheid in verscheidenheid en de verscheidenheid in eenheid. Laten we eens kijken hoe we een begin kunnen maken. Continue reading Naar verbinding van levensovertuigingen en een dialoog

Read more

Een relatie is een interactie tussen twee of meer schepselen. Er is daarbij altijd sprake van communicatie. Waarachtig en doeltreffend communiceren is in verbondenheid openstaan voor het andere en de ander. Er bestaat geen liefde zonder communicatie en geen communicatie zonder liefde. Ook al blijkt dat laatste niet altijd. Wat toont zich in de communicatie? Wat komt aan het licht? Wie en wat maakt zich kenbaar? Continue reading Communiceren door middel van taal

Read more

Vrijheid betekent onbelemmerdheid; je vrij kunnen bewegen en vrij zijn in je doen en laten. Het betekent ook het niet-onderworpen of afhankelijk zijn. De ander heeft geen macht over jou. Je bent vrij in denken en voelen en mag je ongedwongen uiten. Ieder mens heeft recht op vrijheid. En vrijheid, respect, liefde en geluk gaan samen. Onze waarden, normen, behoeften, verwachtingen en prioriteiten kunnen verschillen. Maar waarachtige vrijheid houdt rekening met de ander en diens belangen, respecteert diens vrijheid en gaat niet ten koste van de ander. Vrijheid houdt niet in dat we geen plichten hebben, maar verplichtingen zijn in vrijheid gemaakte keuzes tot het nakomen daarvan. Daardoor kunnen we optimaal functioneren in een groep, organisatie en in de samenleving. In hoeverre zijn wij vrij en hoe kunnen wij komen tot individuele en collectieve vrijheid? Continue reading Het Cadeau: Innerlijke vrijheid

Read more