Kunst en cultuur

Kunstenaarschap is in mijn optiek een combinatie van talent, gave, inspiratie, motivatie, professionaliteit en honderd procent inzet. Persoonlijk spreekt mij het kunstenaarschap waarbij de kunstenaar het Mysterie, het onuitsprekelijke, tracht weer te geven het meeste aan. Het Mysterie is in al het geschapene aanwezig. In de kunstuiting manifesteert zich dan het Wonder en de continue verwondering, verdieping en verbinding. Het verwijst naar een zijnstoestand en een werkelijkheid die wij van binnen herkennen en ons herinneren. Een dergelijke kunstuiting, in welke vorm dan ook, is als een kompas, een wegwijzer naar ons Zelf en het Zijnde. Continue reading Kunstenaarschap

Read more

De kunstenaar is een mens met een ware en een schijnpersoonlijkheid en schept kunst en uit zijn creativiteit, vanuit diens schijn of Zijn, of een mengeling daarvan. Geen mens hier is schijnvrij, maar een kunstenaar kan wel naar uiterst kunnen iets van zich Zelf uiten. Kunstenaars kunnen verwijzen naar het Zijnde, het trachten uit te drukken en hun kunstuiting kan er een afspiegeling van zijn. Ze kunnen ook de huidige staat van het individueel en/of collectief bewustzijn weergeven. Een kunstenaar kan deze realiteit weergeven, diens beeld daarvan, of diens reactie daarop. Kunst kan verbonden zijn met bepaalde thema’s en/of aandachtsgebieden en bijvoorbeeld politiek, religieus of ethisch engagement tot uiting brengen. Kunstenaars kunnen de vervreemding en de schijn weergeven, maar bieden zij ook de oplossing?

Kunst is mijns inziens niet vrijblijvend. Kunst kan maar hoeft niet nuttig en functioneel zijn. Maar laat het altijd integer, zinvol en esthetisch zijn. Kunst dient geen kunstje te zijn, of een afreagerende uiting van innerlijke negatieve gedachten en gevoelens.

Wat geeft de kunstenaar weer en vanuit welk motief? Geeft de kunstenaar diens zielsverlangen weer? Is diens kunst de uiting van de zoekende en/of ontheemde mens? Zeker ook en wellicht juist in de kunst spelen hoofd-, bij- en schijnmotieven een alles bepalende rol.

Read more