Kunst en cultuur

In het eerste artikel in deze serie gaf ik in het kort aan wat er anno 2009 aan de hand is. In dit artikel geef ik in checklistvorm aan wat de vereisten zijn voor effectief leiderschap op het gebied van waarden, normen en motivatie. Continue reading Leiderschap: Nieuwe inzichten en vaardigheden vereist. Deel 2: Cultuur en motivatie.

Read more

Het is gelukt. Bedankt voor jullie steun. Omroep Llink heeft 150.000 leden binnengehaald waardoor ze kunnen blijven voortbestaan. Ik hoop dat de oproepen die ik deed daar aan hebben bijgedragen. Nu is het te hopen dat ze de financiën goed op orde krijgen en we geen steun hebben gegeven aan de enige groene omroep in Nederland, dat een zinkend schip blijkt te zijn. Daarom zal ik het ook nauwlettend volgen en houd ik jullie op de hoogte. Maar uiteraard kun je ze ook zelf volgen door naar hun website te gaan http://www.Llink.nl

Read more

Omroep LLink zit in de problemen. Onvoorstelbaar eigenlijk, net nu men bezig is met een enorme en succesvolle wervingscampagne. We kunnen nu twee dingen doen: Ze kansloos ten onder laten gaan door ons van ze af te wenden wegens financieel wanbeleid.(?) Of we geven ze het voordeel van de twijfel, die hierdoor ontstaat, en geven een duurzame omroep een kans! Zie onderstaand een samenvatting van de stand van zaken en van de verklaring en de oproep van de directeur en het personeel. Vel nog geen oordeel en geef ze het voordeel! Continue reading Oproep voor Omroep LLiNK, deel 2! Zie artikel op 12-02-2009. Geef ze het voordeel!

Read more

Dit weblog is geen reclamemedium, maar ik maak graag een uitzondering voor het algemeen maatschappelijk belang.
De publieke omroep LLiNK bestaat sinds 2000 en zet zich in voor een vrije, eerlijke en duurzame wereld door mensen te ondersteunen in hun zoektocht naar eigen mogelijkheden om een positieve bijdrage te leveren. Door motiverende en oplossingsgerichte radio- en televisieprogramma’s te maken over mondiale verhoudingen, mensen- en dierenrechten, natuur en milieu laten zij zien dat de inbreng van elke betrokken wereldburger bijdraagt aan een duurzame toekomst.

LLiNK is dé omroep voor een eerlijke, groene wereld en telt nu bijna 120.000 leden. Voor 1 april 2009 heeft LLiNK 150.000 leden nodig, anders houdt LLiNK op te bestaan. Word dus lid voor slechts € 5,73 per jaar, want dat kun je toch niet laten gebeuren in een land met meer dan een miljoen cultural creatives: Mensen die aangeven voor een duurzamere wereld te zijn!

Als lid van LLiNK krijg je toegang tot de ledensite, korting in de LLiNK webshop en kortingen op festivals en evenementen. Ga zelf naar de website www.llink.nl voor meer informatie en kies zelf. En wijs anderen op deze kans om een omroep te steunen die duurzame geluiden en beelden laat horen en zien!

Read more

Ze was de enige kapster in Oost-Nederland die in de finale stond voor de hoofdprijs van de L’Oréal Colour Trophy, een landelijke haarkleuringswedstrijd speciaal voor kappers. Van de 75 landelijke deelnemers gingen er slechts vijftien door naar de finale. Deze was gisteren op 9 februari 2009 in studio 21 te Hilversum. De L’ Oréal Colour Trophy is een initiatief van L’Oréal Professionnel en een toonaangevende wedstrijd voor kappers en kleurspecialisten.

Patty van der Mieden (25) is bedrijfsleidster van kapsalon Peter Wellen Hair in Epe. Ook haar baas, Peter Wellen, stond in de finale van deze felbegeerde kappers-award. Een bijzondere en spannende tijd dus voor personeel en klanten van deze kapsalon, die al uitgeroepen werd tot een van de dertig mooiste ter wereld.

In een interview in de Stentor voorafgaande aan de finale zei Patty: ,,Het is de eerste keer dat ik meedoe aan zo’n wedstrijd en dan sta ik meteen al in de finale.” Hoe was ze zover gekomen? In de zomer van 2008  kleurde ze een model en zond hiervan een foto in naar L’Oréal. De jury was zeer onder de indruk van haar creatie en vervolgens stond ze 10 november in de halve finale. Een live presentatie, waarbij niet alleen het haar van het model gedaan moest worden, maar ook de kleding en make-up passend dienden te zijn. Het ging om het totaalplaatje, waarbij het gaat om vakmanschap, creativiteit en vooral kleur.

Omdat Patty naast haar kappers- en ondernemersopleiding ook een visagie-opleiding volgde bij de Apeldoornse visagiste Ingeborg Kloezeman was dat een kolfje naar haar hand. Als visagiste wordt ze regelmatig opgeroepen voor tv-producties, zoals Weekend Miljonairs en Miljoenenjacht. Op de set van de Nederlandse speelfilm “Het leven uit een dag” deed zij het haar en de make-up van zo’n zeventig figuranten. Ook bij het visagiewerk, en zeker bij films, komt het aan op het detail, dus daar weet Patty wel raad mee.

En dat bleek ook wel. Na tien jaar werkzaam te zijn in het kappersvak won zij gisteravond de publieksprijs! Mogen wij even trotse ouders wezen! Patty van harte en………bedankt! Want je zult maar zo’n dochter hebben. En Patty weet dat dat niet alleen vanwege deze prijs is. Na keihard werken en honderd procent ervoor gaan verdien je deze prijs en daar zijn we blij mee, maar in de eerste plaats ben je een prachtvrouw en een bijzonder mooi mens. Bewonder haar in de media, op de site van www.lorealcolourtrophy.com en wellicht vanavond bij Shownieuws en/of RTL Boulevard.

Read more

In de eerste twaalf artikelen schetste ik de Millenniumdoelen en mijn aanscherping daarvan. Ik schreef twee samenvattende artikelen en een artikel over de uitgangspunten en doelstellingen op 02-01-2009, alsmede een artikel over de cijfers op 06-01-2009. Deze artikelenserie vormt de basisinformatie, die uiteraard zal worden geactualiseerd, voor de overige artikelen die zullen verschijnen over de mensenrechten en de millenniumdoelen.

In dit artikel, waarmee ik deze artikelenserie afsluit, geef ik een kort overzicht van mijn eigen bijdrage aan het realiseren van de Millenniumdoelen, het wereldwijd toepassen van de mensenrechten en het komen tot duurzame en waarachtige globalisering. Om dit te concretiseren schreef ik de volgende vijf artikelen:

Waarom een eerste internationaal globaliseringscentrum en meerdere centra?(01-02-2009)
Wat houdt een internationaal globaliseringscentrum in?(02-02-2009)
Wat is het innovatieve van de Stichting Globaliseringscentrum?(02-02-2009)
Tot welke resultaten kunnen globaliseringscentra leiden?(03-02-2009)
Verslag van de workshop “Duurzame ontwikkeling door verbinding”(03-02-2009)

– Verder verwijs ik naar de missie, doelstellingen en activiteiten die vermeld staan bij “IK Verbind”.

In de rubrieken “Globalisering” en “Millenniumdoelen / Mensenrechten” zal ik, in vervolg op deze artikelenserie over de Millenniumdoelen, diverse artikelen schrijven die de basis vormen voor de te ontwikkelen en organiseren meerdaagse multidisciplinaire werkconferentie. Door dit weblog, lezingen, workshops en de werkconferentie zal een steeds groter draagvlak worden verkregen voor het realiseren van de doelstellingen van de Stichting Globalisering en worden deze steeds verder geconcretiseerd.

Dit is het laatste artikel uit de serie “De Millenniumdoelen dienen te worden aangescherpt”. De eerste twaalf artikelen verschenen op 14-12, 15-12, 20-12, 21-12, 22-12, 23-12, 24-12, 26-12-2008, drie op 02-01-2009 en een op 06-01-2009.

Read more

De eerste workshop waren er deelnemers uit de disciplines: bedrijfsleven, kunst en cultuur, wetenschap, ontwikkelingsorganisaties en maatschappelijke organisaties. Er vond, in wisselende samenstelling, intensieve interdisciplinaire uitwisseling plaats van inzichten en ideeën buiten en binnen de verschillende disciplines. Het werd als zinvol, inspirerend en stimulerend ervaren om buiten het eigen kader tot een verfrissende dialoog te komen tussen mensen met zo’n variatie van achtergrond en werkveld. Men concludeerde dat duurzaamheid niet mogelijk is zonder spiritualiteit, integratie van en balans tussen meerdere belangen, niveaus en disciplines. Continue reading Verslag van de workshop “Duurzame ontwikkeling door verbinding”

Read more

Vanaf mijn vroege jeugd verving ik het studeren door het improviseren op de piano. Een slimme pianolerares besloot van de nood(mijn vorderingen waren niet bijster goed) een deugd te maken en besloot een improvisatie met mij op papier te zetten. Diverse verhuizingen van leraren en mijzelf resulteerde in nogal wat wisselingen in docenten. Na de middelbare school werd ik toegelaten tot een Sociale Academie, maar in een gesprek met mevrouw de Clercq Zubli vroeg ze mij “Waarom volg je je hart niet?” toen ik aangaf liever de muziek in te willen. Ik geloofde niet dat ik daar genoeg talent voor had, dus besloot het Conservatorium uit te kiezen met de zwaarste toelatingseisen. Toen was dat het Amsterdams Conservatorium. Wonder boven wonder werd ik toegelaten tot de vooropleiding. Continue reading De effecten van improviseren

Read more

Na lezing van de samenvatting van de huidige situatie, de uitgangspunten en liefst ook nog van de eerste acht artikelen, geef ik je hierbij een schets van een aantal oplossingen. Verre van compleet en er wordt op de diverse gebieden door heel veel vertegenwoordigers van de diverse maatschappelijke disciplines en door particulieren al veel gedaan. Daar geef ik geen weergave van. Ik geef een paar algemene oplossingen aan, om vervolgens in andere artikelen aan te geven welke bijdrage ik zelf daarin lever en wil leveren. Liefst met jou en met zoveel mogelijk andere lezers en anderen. Dit elfde artikel in deze serie, waarin ik basisinformatie verschaf over de Millenniumdoelen, is lang. Maar voor het overzicht is het mijns inziens prettiger om het niet te splitsen. Continue reading Artikelenserie: De Millenniumdoelen dienen te worden aangescherpt. Samenvatting van geschetste oplossingen.

Read more

In de voorgaande negen artikelen en ook in het onderstaande en in volgende artikelen laat ik mijn afschuw blijken van de tekortkomingen die wij als mens, inclusief ik zelf, ten toon spreiden. Hoezeer schieten wij, ikzelf incluis, tekort naar onze medemens toe. Bij het uiten van kritiek dienen we mijns inziens altijd de volgende uitgangspunten te hanteren:

1. De informatie die we hebben is beperkt, dus we dienen uiterst terughoudend te zijn in onze oordeelsvorming en alert te zijn op onze mogelijke vooroordelen
2. De mens is in wezen van goede wil, maar schiet vanuit diens schijn tekort
3. We dienen zelf tot ons uiterst kunnen te gaan in het nemen van onze verantwoordelijkheid
4. Heb respect voor al hetgeen anderen al gedaan hebben binnen de gegeven omstandigheden
5. Respecteer andermans achtergrond en visie en sta daar open voor
6. Wees zo genuanceerd mogelijk
7. Draag zelf oplossingen aan

Ik schrijf al mijn artikelen vanuit deze zeven uitgangspunten. Dus mijn verontwaardiging, mijn kritiek op de beperkte doelstellingen en mijn suggesties voor oplossingen, wil op geen enkele wijze afbreuk doen aan de enorme moed, inzet, betrokkenheid en het doorzettingsvermogen van zeer velen uit alle maatschappelijke disciplines en van particulieren voor het tot stand komen van deze Millenniumdoelen in 1990 en voor al hetgeen tot nu toe daaraan gedaan is en wordt. Integendeel. Ik heb daar alle respect en erkentelijkheid voor en wil met mijn aanscherping en oplossingsrichting uiting geven aan mijn visie, missie en betrokkenheid. Ik borduur in dankbaarheid voort op hetgeen door anderen is en wordt verricht.

Deze artikelen zijn mede de basis voor het realiseren van de doelstellingen van de Stichting Globaliseringscentrum en de daarvoor te houden multidisciplinaire, meerdaagse werkconferentie. Met de door mij geuite kritiek wil ik de noodzaak aangeven om te komen tot menswaardiger doelstellingen en een versnelling in de realisatie daarvan. Dat is het doel van deze artikelenserie, het ontwikkelen en verzorgen van de werkconferentie en de oprichting van globaliseringscentra. Vanaf nu kunnen we in de komende vijf/zes jaar nog heel veel bereiken en tot stand brengen. Dit alles onder het motto:”Bewust worden, bewust zijn, bewust doen”. Ik wens ons allemaal een renderend jaar toe door bewust denken, voelen, ervaren, zijn en doen. Leidend tot verbreding en verdieping en een betere en gelukkiger wereld en samenleving.

Je kunt je, als je dat wilt, inschrijven op deze artikelenserie. Dat kost je alleen een mailtje. Zet daarop “Millenniumdoelen” en ik zet je op de verzendlijst daarvoor. De eerste negen artikelen verschenen op 14-12, 15-12, 20-12, 21-12, 22-12, 23-12, 24-12, 26-12-2008 en op 02-01-2009.

Read more