Vakbonden pleiten voor relatietherapie en opvoedkunde in werktijd

Onderzoek heeft aangetoond dat als werknemers hun relatieproblemen tijdens werktijd kunnen laten begeleiden de arbeidsproductiviteit stijgt en het ziekteverzuim vermindert. Op een schaal van 1 op 25 is de resultatenscore 17. Tevens is door onderzoek onder eveneens honderd, zowel mannelijke als vrouwelijke, werknemers aangetoond dat als men tijdens werktijd een training in opvoeding krijgt het (verborgen) ziekteverzuim daalt. De resultatenscore was hier liefst 19. Er zijn kennelijk heel wat schatjes in Nederland. Beide onderzoeken werden uitgevoerd door bureau Sceptironie. Worden beide trajecten gevolgd dan is de score zelfs 23. Aanleiding voor de vakbonden om beide in de cao te laten opnemen. Diverse werknemers gaven aan dat ze na het volgen van een training veel beter communiceren, directiever en assertiever zijn en er veel meer begrip is over en weer tussen hen en het management.

Ik ben nu ruim zestien jaar zelfstandig (executive)coach en teamcoach en ben tegen heel wat weerstanden aangelopen als het gaat om het begeleiden van de zogenaamde “softe” factoren bij leiders en managers van organisaties. Ik hoop toch niet mee te maken dat werkgevers meditatie gaan faciliteren op hun kosten en in hun tijd, zoals de vakbonden nu willen. Hebben werknemers geen eigen verantwoordelijkheid meer als het gaat om hun fysieke, mentale, emotionele, sociale, relationele en spirituele gezondheid? Of krijgen studenten bedrijfskunde e.d. en managers en leiders straks ook colleges in pastorale zorg, maatschappelijk werk, meditatietechnieken en gezinstherapie?

Mochten ze het overwegen dan stel ik voor dat wij eerst samen gaan lunchen. Zie het artikel:”Wie wil er met mij lunchen voor het goede doel”, o.a. onder de rubriek ondernemerschap. Ik laat vakbondsbestuurders ook graag bij mij aan tafel aanschuiven. Ondernemers, werkgevers en ook vakbondsbestuurders mediteer er in ieder geval nog even over voordat u serieus hierover aan tafel gaat zitten met de ander. Als weldenkende werknemer zou ik het niet eens willen en ik denk dat ik daarin niet de enige ben. Werknemers die hun vakbondslidmaatschap om deze reden opzeggen kunnen bij mij tegen particulier tarief terecht.

4 Comments, RSS

 1. Caroline Franssen 8 September, 2008 @ 19:04

  Volgens het AD van vandaag (8-9-2008), zijn vorig jaar 62.500 mensen gescheiden. Daarvan waren er ruim 40.00 een tijd lang niet in staat om te werken. ruim 24.00 mensen hebben zelfs langer dan twee maanden verzuimd.

  Het lijkt mij dus gezond eigenbelang als werkgevers hun werknemers ondersteunen bij het gezond houden van hun relatie of, als zij gaan scheiden, voor serieuze begeleiding zorgdragen.
  Het zal ze bakken met geld schelen, overlast voor de achterblijvende collega’s beperken en zorgen dat het persoonlijke leed van hun werknemers vermindert.
  Natuurlijk hebben werknemers een eigen verantwoordelijkheid. Maar als ze die niet nemen en dat ten koste gaat van de werkgever, kan de werkgever ook verantwoordelijkheid nemen en coaching of therapie aanbieden.

  Caroline Franssen
  Relatie Academie
  ( voor begeleiding van relaties ben ik overigens nog nooit door een werkgever betaalt, ik krijg alleen stellen die zelf hun verantwoordelijkheid nemen).

 2. Bert-Jan van der Mieden 8 September, 2008 @ 21:30

  Grappig dat een ironische titel een collega partner-relatietherapeut inspireert tot een reactie. Een welkome overigens Caroline, want het onderwerp relaties is relevant genoeg. Als loopbaanprofessional ben ik wel eens geconfronteerd met aanwezige huwelijksproblematiek. Doordat ik ook therapeut ben, kan ik coaching en therapie goed van elkaar scheiden. In dit voorbeeld ging de werkgever ermee akkoord dat aan dit onderwerp een aantal gesprekken werden gewijd. Voor de partner- en relatietherapie verwees ik in dit geval door, omdat ik al te ver was met de loopbaanbegeleiding. Het komt vaker voor dat ik medewerkers begeleid met problemen waar de werkgever part noch deel aan heeft.

  Een werkgever heeft de plicht om een goed werkgever te zijn en deze kan (mede) vanuit een gezond eigenbelang bereid zijn te investeren in het helpen oplossen van privé-problemen van de werknemer.

  De werknemer dient de eigen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar privé-problemen en heeft de plicht om in werktijd optimaal te functioneren. Dat betekent bijvoorbeeld dat men na een weekend of avond fit genoeg op het werk dient te verschijnen en ziekteverzuim en grijs verzuim naar uiterste kunnen dient te minimaliseren. In de kern is de gezonde en goede relatie tussen werkgever en werknemer er een van wederzijdse verantwoordelijkheid, geven en nemen over en weer en wederzijds respect voor elkaars belangen, ontwikkeling en ontplooiing.

  Er zijn werkgevers die voor werknemers veel meer doen dan goed werkgeverschap van hen verlangt. Gelukkig maar. Als mensen zorgvuldiger en bewuster om zouden gaan met hun relaties zou er heel wat minder ziekteverzuim en vermindering van arbeidsproductiviteit zijn, waarbij de privé-problemen op een oneigenlijke manier worden afgewenteld op de werkgever. In de afgelopen zestien jaar dat ik nu als zelfstandige werkzaam ben, en ook in de vele jaren in loondienst, heb ik ervaren dat er zeker werkgevers en managers zijn die bereid zijn om zich (heel) coulant op te stellen en in tijd en/of geld te investeren in hun werknemers. Ook bij relatieproblemen. Ook bij jaarcontracten. Dat kan zijn uit pure naastenliefde, uit eigen belang of een combinatie van beide. Natuurlijk geldt het principe van gelijke monniken, gelijke kappen, maar de bereidheid zal er eerder zijn bij de werknemer die een goede werknemer is en diens eigen verantwoordlijkheid toont.

  Zorgen voor een win-win-situatie, waarbij beide partijen hun verantwoordelijkheid nemen, is ook bij partner-relatieproblemen een hele goede zaak. Dat kan inderdaad een hoop geld en ellende besparen.

  Bert-Jan.

 3. Caroline Franssen 9 September, 2008 @ 14:25

  Hallo Bert-Jan,

  Het onderzoeksbureau dat jij noemt, kan ik niet vinden op internet. De eneige verwijzing die ik krijg als ik google, is die jnaar jouw blog.

  Terwijl ik heel nieuwsgierig ben en het onderzoek graag wil lezen.

  Caroline

 4. Bert-Jan van der Mieden 9 September, 2008 @ 14:49

  Hoi Caroline,

  Het bureau Sceptironie bestaat niet. Het is een samenvoeging van sceptisme en ironie en vond ik wel aardig in een column als deze. Ik stak ook een beetje de draak met al dat onderzoekgeweld. Wel leuk dat als men het googled mijn weblog weer in de picture komt. Sorry voor wellicht een beetje een 1-aprilgevoel en groetjes,

  Bert-Jan.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.