Twintig jaar PYRAMIDE. Wat heb jij daaraan?

Op 1 mei 1992 ben ik voor mijzelf begonnen met PYRAMIDE. Ik was werkzaam als afdelingshoofd bij een verzekeringsmaatschappij en toen die verkocht werd nam ik, in overleg met Joke, ontslag. Ik had in deeltijd een psychosociale opleiding gevolgd en begon met een praktijk voor loopbaanbegeleiding, coaching en training en bouwde een praktijk op als psychosociaal therapeut en partner- en relatietherapeut. Door mijn werk als loopbaancoach kreeg ik een outplacementopdracht en ik bleek dat goed te kunnen. Na een succesvolle en mooie opdracht daarin gaf Joke mij eind 2003 een uiterst liefdevol duwtje in de rug en in 2004 schreef en publiceerde ik mijn boek “De mens in de 21e eeuw”. Een journalist schreef een artikel over mijn training “effectief luisteren”, hetgeen leidde tot een telefoontje van de VPRO. Daaruit ontstond het bekend geworden interview met Pim Fortuyn. Mijn kwaliteiten als diepte-interviewer werden ontdekt en ik besloot tot oprichting van UwBiografie. Na het schrijven van mijn boek richtte ik in 2005 de stichting Globaliseringscentrum op en daarmee was de driehoek compleet. Als je nieuwsgierig bent naar waar twintig jaar ontwikkeling en ontplooiing toe kan leiden, neem dan even kennis van mijn profiel. Tenslotte kreeg ik uit verschillende hoeken het advies om meer met mijn pianospel te gaan doen en besloot ik om mijn zielenklanken meer te gaan vertolken. Daarmee is niet alleen de driehoek compleet, maar ook de cirkel rond: Hoofd en hart, hemel en aarde, ontwikkeling en ontplooiing zijn in een continu proces met elkaar verbonden. 

Wat kan ik je nu meegeven als mens, als professional, werknemer, ondernemer, zzp’er, manager, bestuurder? Laat ik de belangrijkste kernpunten noemen:

1. Zorg voor duurzame relaties in je leven. Als je voor jezelf begint zorg dan voor de steun van je partner. Zonder hem of haar red je het niet. Alleen samen trotseer je de zwaarste stormen en de windstille periodes en red je het als je averij oploopt. En heb Vertrouwen en Zelfvertrouwen.

2. Wees altijd kritisch op jezelf en sta continu open voor feedback en advies. Zelfreflectie is essentieel. Wees integer en authentiek door je Zelf te ont-dekken, je te ont-wikkelen uit de eigen schijn en door je Zelf te ontplooien. Een continu en levenslang proces. Maar het is het fundament voor duurzame relaties en succes.

3. Luister naar binnen en sta open voor de signalen die het Leven je geeft. Overweeg eens het uitgangspunt dat toeval niet bestaat en niets voor niets gebeurt in ons leven.

Alledrie de tips roepen de vraag op: “Hoe doe ik dat en hoe bereik ik dat?” Daar heb ik mijn levenswerk en mijn vak van gemaakt. Als je wilt, kom dan een keer met me praten en/of naar me luisteren. Samen staan we sterker! Tenslotte wil ik, behalve mijn vrouw Joke en mijn kinderen, al diegenen bedanken die ik van dienst mocht zijn. Een kleine bloemlezing daaruit:

– De puber die leed onder de echtscheiding van haar ouders

– de adolescent die worstelde met haar abortus

– de jonge vrouw die dacht dat ze niet spoorde omdat ze nog maagd was

– de knaap die dreigde te falen op de middelbare school door gebruik van drugs

– het echtpaar dat uit elkaar ging zonder nodeloze schade aan hun kinderen

– de huisartsen die worstelden met hun eigen praktijk of relatie

– de directeur die moest blijven functioneren ondanks zijn huwelijksproblemen

– de commissaris die o.a. een second opinion wilde bij de aanstelling van een directeur

– de manager die faalde en elders als manager weer een kans kreeg en waarmaakte

– de (groot)ouders die mij hun vertrouwen gaven waardoor er een bijzonder levensdocument ontstond

– de werkgever die zijn pensionaris een carrièredocument aanbood

– de collega die in leertherapie kwam, de startende ondernemer die om advies vroeg en de interimmanager die zo lang geen opdracht meer had

– het echtpaar dat snapte hoe het kwam en hoe hun schijn botste en die nu samen weer gelukkig zijn

– degenen die na een spreekbeurt en/of pianospel naar me toekwamen

– de collegae die me een spiegel voorhielden en me feedback gaven

– degenen die mij steun(d)en bij het realiseren van het IkVerbind-Platform

Mooie en waardevolle herinneringen en ervaringen, waarop en waardoor ik weer verder kan. Zeker ben ik erkentelijk voor alle verwijzingen en aanbevelingen die ik mocht ontvangen. Zonder dat red je het niet als zzp’er. Geef dus als je wilt je profiel maar door. Ik beveel zelf anderen graag aan en verwijs graag door. Want samen staan we niet alleen sterker, maar kunnen we met elkaars professionaliteit en mens zijn komen tot een duurzame en humanere samenleving.

One Comment, RSS

  1. Patty van der Mieden 1 May, 2012 @ 13:57

    Top GEFELICITEERD!!! Dat er nog zo’n 20…ok misschien iets minder ;-).. jaar bij mogen komen. Succes! Patty

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.